Mijn droom baan (Code SCL3WA5W2)

IO4. Sociale en civiele

Werkgebied 5

Workshop 2: Mijn droom baan

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Sociale en civiele competentie

Naam van de workshop:

Mijn droombaan

Belangrijkste leeropbrengsten:

WA5.2.1 Begrip van eigen bagage (kennis, vaardigheden, competenties) en eigen ontwikkelbehoeftes, en hoe deze verbonden zijn met de sociale en civiele competentie 

WA5.2.2 Eerste loopbaankeuze maken

Werkgebieden:

WE5 Eigen ontwikkeling

WE5.2 Identificeren van eigen capaciteit

Duur:

4 uren

AC instapniveau

3

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Een ruime selectie van oude tijdschriften met veel afbeeldingen; 12 tot 15 A5 vellen (groepsgrootte!); plakband

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur, 20 minuten

 

Leeropbrengsten:

WE5.2.1 Begrip van eigen bagage (kennis, vaardigheden, competenties) en eigen ontwikkelbehoeftes, en hoe deze verbonden zijn met de sociale en civiele competentie

WE5.2.2 Eerste loopbaankeuze maken

 

Waar droom je van?

 

Proces:

 • Trainer legt het doel van de workshop uit en deelt bijhorende materialen uit
 • Deelnemers maken kleine groepjes van 3 a 4 personen, bij voorkeur met diegenen die elkaar al een beetje kennen
 • Trainer legt de opdracht uit: .gebruik de tijdschriften om afbeeldingen te vinden van je droombaan/wat je het liefst zou willen doen. Om te verduidelijken schrijf er dan eventueel wat steekwoorden bij. Plak de afbeeldingen op een A5.
 • Voordat naar afbeeldingen gezocht wordt dienen deelnemers zelf even na te denken wat hun droombaan is, en leggen dat vervolgens kort uit andere mensen in hun groepje. Daarbij worden 3 invalshoeken gebruikt: wat zou je willen doe; voor we doe je dat; waar doe je dat (voor ondersteunende beelden, zie annex 1)
 • Vindt men het moeilijk om op en droombaan te komen, herformuleer dan de vraag: denk na over wat je in een baan hoopt te vinden
 • Gebruik alleen de helft van de A5, en houdt de andere helft open. Die wordt verderop inde oefening gebruikt

Duur: 20 minuten

 

 • Deelnemers werken aan de opdracht, zoeken afbeeldingen uit en plakken deze op de A5
 • De trainer loopt rond en helpt ideeën te verhelderen

Duur: 30 minuten

 • De trainer nodigt iedere deelnemer afzonderlijk uit om aan de hand van de collage hun droombaan te presenteren/ aan te geven wat zijn van een baan verwachten
 • De trainer zorgt voor verdieping door vragen te stellen over waar hun ideeën vandaan komen. Afhankelijk van de presentatie kan de trainer al vragen of de deelnemer een bestaande baan in gedachte heeft

Duur: 30 minuten

Pauze van 10 minuten

 

Annexen:

Annex 1

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur, 10 minuten

 

Leeropbrengsten:

WE5.2.1 Begrip van eigen bagage (kennis, vaardigheden, competenties) en eigen ontwikkelbehoeftes, en hoe deze verbonden zijn met de sociale en civiele competentie

WE5.2.2 Eerste loopbaankeuze maken

 

Vervolg presentaties

 

Proces:

 • De trainer gaat door met de presentatie-ronde totdat elke deelnemer aan de beurt is geweest

Duur: 1 uur

Pauze van 10 minuten

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur, 20 minuten

 

Leeropbrengsten:

WE5.2.1 Begrip van eigen bagage (kennis, vaardigheden, competenties) en eigen ontwikkelbehoeftes, en hoe deze verbonden zijn met de sociale en civiele competentie

WE5.2.2 Eerste loopbaankeuze maken

 

Tel je zegeningen

 

Proces:

 • De deelnemers gaan weer zitten de in de groepjes die aan het begin van de workshop gevormd werden
 • De trainer legt de nieuwe opdracht uit
 • In elk groepje vullen de deelnemers samen de open helft van de A5 in. Dit deel moet gaan over zaken waar de deelnemers goed in zijn: bijvoorbeeld een vriendelijke persoonlijkheid, een luisterend oor hebben, een goede kok zijn, goed in zorgen voor anderen etc.
 • Binnen elk groepje helpt men elkaar met het invullen, commentaar te geven, ideeën aan te dragen, hoe de andere een deelnemer ziet etc.
 • Het resultaat is dis samengesteld uit eigen mening en uit ideeën van de leden van het groepje

Duur: 40 minuten

 

 • De trainer geeft ruimte aan een korte presentaties van alle A5’s
 • De trainer ijkt naar overeenkomsten tussen beide A5 helften, en licht deze er voor iedereen even uit. Het gaat dan vooral om de drie invalshoeken van een baan: wat, voor wie, en waar
 • De trainer vat kort samen wat de deelnemers vandaag hebben gedaan, e hoe dit samenhangt met de stappen die nodig zijn om te komen tot een loopbaandoel en een loopbaanpad

Duur: 40 minuten

 

Deze workshop dient een vervolg te krijgen om de ideeën verder uit te werken en om meer grip te krijgen op de ideeën en ambities van de deelnemers.

 

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal: