Οι φωνές των γυναικών μεταναστριών (Κωδικός MLL2WA3W3)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 3

Όνομα εργαστηρίου 3: Οι φωνές των γυναικών μεταναστριών

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Αναλύοντας μηνύματα των Μέσων Επικοινωνίας

Όνομα εργαστηρίου:

Οι φωνές των γυναικών μεταναστριών

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

3.3.1 Υποστηρίξτε τον αντίκτυπο του τρόπου με τον οποίο οι μετανάστριες εκπροσωπούνται στα γενικά Μέσα Επικοινωνίας

3.3.2 Συζητήστε κρίσιμα ζητήματα και εξετάστε ποια συγκεκριμένα μηνύματα χρησιμοποιούν στερεότυπα, εξετάζοντας κριτικά τον τρόπο βελτίωσης της υπάρχουσας κάλυψης ενός ζητήματος

3.3.3 Εξετάστε τους διάφορους τύπους μέσων μαζικής ενημέρωσης και αξιολογήστε ποια μέσα θα ήταν πιο κατάλληλα για την αφήγηση των ιστοριών των μεταναστριών

Τομέας {εις) εργασίας:

TE3: Αναλύοντας μηνύματα μέσων επικοινωνίας

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 Ώρα , 30 λεπτά, Δημιουργία Αφίσας

3.3.1 Υποστηρίξτε τον αντίκτυπο του τρόπου με τον οποίο οι μετανάστριες εκπροσωπούνται στα γενικά Μέσα Επικοινωνίας

 

Δραστηριότητα  1

 • Κατά την προετοιμασία αυτής της συνεδρίας, ο διευκολυντής γνώσης θα επιλέξει ένα ευρύ φάσμα σύντομων κειμένων ή μια επιλογή εικόνων σχετικά με τον τρόπο εκπροσώπησης των γυναικών μεταναστών στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά θα είναι διαθέσιμα εντός της μικρής ομάδας εργασίας.
 • Ο διευκολυντής γνώσης θα περιγράψει τη δραστηριότητα δημιουργίας αφισών, αφήνοντας αρκετό χρόνο για ερωτήσεις διευκρίνισης και για καθοδήγηση σχετικά με τη δραστηριότητα.
 • Ο διευκολυντής γνώσης θα διευκολύνει τις δραστηριότητες ομαδικής δραστηριότητας, διασφαλίζοντας ότι κάθε ομάδα μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά.
 • Η δραστηριότητα Δημιουργίας Αφίσας θα συσχετιστεί με το τελευταίο τρίτο του εργαστηρίου, επομένως, ο διευκολυντής γνώσης θα πρέπει να ενθαρρύνει τις ομάδες να δημιουργήσουν μια αφίσα που να προτείνει τους διάφορους τύπους μέσων που θα ταιριάζουν καλύτερα στις ιστορίες των μεταναστριών.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1: Δημιουργία Αφίσας

 

Video:

2 ώρες, Βελτίωση των μηνυμάτων των  μέσων ενημέρωσης

 

3.3.2 Συζητήστε κρίσιμα ζητήματα και εξετάστε ποια συγκεκριμένα μηνύματα χρησιμοποιούν στερεότυπα, εξετάζοντας κριτικά τον τρόπο βελτίωσης της υπάρχουσας κάλυψης ενός ζητήματος

Δραστηριότητα  2

 • Κατά την προετοιμασία αυτής της συνεδρίας, ο Διευκολυντής γνώσης ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμική της ομάδας, είτε (i) ζητά από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν ένα παράδειγμα μιας γυναικείας ιστορίας στα μέσα ενημέρωσης ή (ii) ζητά από τους συμμετέχοντες να  φέρουν στο εργαστήριο έναν αριθμό γυναικείες ιστορίες από τα μέσα ενημέρωσης τις οποίες θα διαλέξουν.
 • Επιλογή (1): Οι συμμετέχοντες θα έρθουν  στη συνάντηση  αφού έχουν πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με την ιστορία που έχουν επιλέξει στον δικό τους χρόνο και θα είναι έτοιμοι να την  παρουσιάσουν  μέσα σε πέντε λεπτά.
 • Επιλογή (2): Οι συμμετέχοντες θα έχουν άφθονο χρόνο και πρόσβαση σε πόρους για να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν έρευνα σχετικά με τις ιστορίες και να προετοιμάσουν την παρουσίασή τους που δεν θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια  από πέντε λεπτά.
 • Κάθε παρουσίαση πρέπει να επικεντρώνεται στον τρόπο βελτίωσης της ιστορίας των μέσων ενημέρωσης.
 • Όσοι δεν θα παρουσιάσουν, θα είναι το  κοινό και θα λάβουν μέρος στη συζήτηση.
 • Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, δεν θα μπορούν να παρουσιάσουν όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός εάν δημιουργηθούν ζευγάρια ή επαναληφθεί η συνεδρία.

 

Παραρτήματα:

Παράτημα 2: H συζήτηση

 

Video:

1 ώρα, 30 λεπτά

 

 3.3.3 Εξετάστε τους διάφορους τύπους μέσων μαζικής επικοινωνίας και αξιολογήστε ποια  μέσα θα ήταν πιο κατάλληλα για την αφήγηση των ιστοριών των μεταναστριών

 

Δραστηριότητα  3

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης θα παρουσιάσει τη δραστηριότητα του εργαστηρίου, η οποία είναι η δραστηριότητα Ενός Λεπτού Ομιλία  Σκέψης που  θα βοηθήσει τα άτομα της ομάδας να προβληματιστούν σχετικά με το τι έχουν μάθει ή εξακολουθούν να αμφισβητούν ως αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων δραστηριοτήτων.
 • Ο διευκολυντης γνώσης θα πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα για τη δραστηριότητα (i) εξηγώντας τη δραστηριότητα Ένα Λεπτό Ομιλία   Σκέψης  και (ii) δίνοντας μια επισκόπηση, με ένα δικό τους παράδειγμα από τις δύο προηγούμενες συνεδρίες.
 • Ο σκοπός της δραστηριότητας «Ένα Λεπτό Ομιλία  Σκέψης » ενός λεπτού θα βοηθήσει τα άτομα να σκεφτούν τι έχουν μάθει και ποιες ερωτήσεις έχουν ακόμη / ή περαιτέρω ερωτήσεις που έχουν εγείρει οι προηγούμενες δραστηριότητες.
 • Ο διευκολυντής γνώσης  θα πρέπει να ολοκληρώσει τη συνεδρία ζητώντας από κάθε άτομο να παρουσιάσει το Χαρτί ενός Λεπτού.

Ο Διευκολυντής γνώσης  θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη μάθηση που έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3: Η Βόλτα ενός λεπτού στην Γκαλερί και Ενός Λεπτού Ομιλία Σκέψης

 

Video: