De stemmen van migrantenvrouwen (Code MLL2WA3W3)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 3

Workshop 3: De stemmen van migrantenvrouwen

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Analyseren van mediaboodschappen

Naam van de workshop:

De stemmen van migrantenvrouwen

Belangrijkste leeropbrengsten:

3.3.1. Beargumenteer de impact van de wijze waarop migrantenvrouwen worden gerepresenteerd in de mainstream media

3.3.2. Debatteer over belangrijke zaken en zoek wie bepaalde boodschappen framed en kijk kritisch naar mogelijkheden om een bepaald onderwerp beter onder de aandacht te brengen

3.3.3. Onderzoek de verschillende media en geef aan welk het beste medium zou zijn om de verhalen van migrantenvrouwen te vertellen

Werkgebieden:

WA3: Analyseren van berichten in de media

Duur:

4 uren

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur en 30 minuten, Creatie van een poster

 

Leeropbrengst:

3.3.1 Beargumenteer de impact van de wijze waarop migrantenvrouwen worden gerepresenteerd in de mainstream media 

 

Activiteit 1:

 • Ter voorbereiding op deze bijeenkomst selecteert de trainer een groot aantal korte teksten of foto’s over het thema: Hoe worden migrantenvrouwen afgebeeld in de media? Deze stelt de trainer ter beschikking tijdens de opdracht in de kleine groep.
 • De trainer omschrijft de poster creatie opdracht en geeft volop de tijd om vragen om uitleg te stellen en voor het begeleiden van de activiteit
 • De trainer begeleidt de groepsactiviteiten op een zodanige wijze dat iedere groep flink voortgang kan maken
 • De Poster Creatie Activiteit wordt gedurende het laatste ⅓ deel van de workshop gehouden. De trainer moedigt de deelneemsters aan om een poster te maken waarop de verschillende media staan die het meest geschikt zijn om de verhalen van de migrantenvrouwen te vertellen.

Annexen:

Annex 1: Creatie van een poster

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

2 uur  Verbeteren van mediaboodschappen

 

3.3.2. Debatteer over belangrijke zaken en zoek wie bepaalde boodschappen framed en kijk kritisch naar mogelijkheden om een bepaald onderwerp beter onder de aandacht te brengen

 

Activiteit 2:

 

 • Ter voorbereiding op deze bijeenkomst zal de trainer, afhankelijk van de dynamiek en groepsgrootte de deelneemsters vragen een voorbeeld van een verhaal over vrouwen uit de media mee te brengen of zal zelf een aantal verhalen over vrouwen meebrengen waaruit de deelneemster gaan kiezen
 • Optie 1: De deelneemsters geven een presentatie van niet meer dan 5 minuten over het verhaal dat zij hebben uitgekozen.
 • Optie 2: Deelneemsters krijgen uitgebreid de tijd en toegang tot bronnen om er zeker van te zijn dat ze onderzoek kunnen verrichten naar de verhalen en een presentatie van maximaal 5 minuten kunnen voorbereiden.
 • In iedere presentatie moet de focus liggen op de vraag hoe het verhaal in de media zou kunnen worden verbeterd.
 • Zij die geen presentatie houden zijn het publiek en zij zullen deelnemen in het debat
 • Afhankelijk van de omvang van de groep zal het wellicht niet mogelijk zijn dat alle participanten een presentatie houden, tenzij er paren worden gevormd of dat de sessie twee maal wordt gehouden.

 

Annexen:

Annex 2 : Het Debat

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur en 30 minuten

 

Leeropbrengst:

3.3.3. Onderzoek de verschillende media en geef aan welk het beste medium zou zijn om de verhalen van migrantenvrouwen te vertellen

 

Activiteit 3

 

 • De trainer introduceert de workshop activiteit en dat is de 1 minuut reflectie gesprek activiteit waarin de deelneemsters aangeven wat ze hebben geleerd bij activiteit 1 en 2 en waarbij zij nog steeds vragen hebben
 • De trainer moet de groep voorbereiden op deze activiteit door: 1 de opzet van het 1 minuut gesprek uit te leggen; 2. een overzicht te geven van de 1e 2 activiteiten van deze sessie met een eigen voorbeeld
 • Het doel van het 1 minuut gesprek is dat de deelneemsteers reflecteren op wat ze hebben geleerd bij activiteit 1 en 2 en op waarbij ze nog steeds vragen hebben.
 • De trainer rond de activiteit af door elke deelneemster te vragen om hun 1 minuut paper te presenteren
 • De trainer gaat na of de beoogde leeropbrengsten zijn behaald en kijkt of de groep nog andere leeropbrengsten heeft behaald.

 

Annexes:

Annex 3: De wandeling en het gesprek van 1 minuut

 

Video en ander ondersteunend materiaal: