Resultaten

Deze output is een compleet kwalificatie-framewerk voor de Sociale en Civiele competentie volgens EQF, met inachtneming van de regels van het Europese Referentie Framewerk (ERF). Het kwalificatie- framewerk biedt Werkgebieden (dimensies), beschreven in leeropbrengsten voor kennis, vaardigheden en competenties.

Dit kwalificatie-framewerk kent 2 innovaties:

  1. Bij de leeropbrengsten wordt rekening gehouden met de specifieke context waarvoor het framewerk wordt ontwikkeld (actief burgerschap vergroten van laag opgeleide migrantenvrouwen ). Binnen de doelen van ERF wordt gefocust op die aspecten van actief burgerschap die de toegankelijkheid tot beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt vergroten.
  2. Het is belangrijk om die leeropbrengsten te benoemen die nodig zijn om een bepaalde trede op Active Citizenship Schaal te kunnen bereiken. Leeropbrengsten worden daarom voor elk van de 6 treden van de ladder beschreven. Leeropbrengsten zijn cumulatief. Zijn de leeropbrengsten bereikt (via activiteiten en workshops), dan kan men doorgaan naar de volgende trede.

Deze output is een compleet kwalificatie-framewerk voor de competentie Cultureel Bewustzijn en Expressie volgens EQF, met inachtneming van de regels van het Europese Referentie Framewerk (ERF). Het kwalificatie- framewerk biedt Werkgebieden (dimensies), beschreven in leeropbrengsten voor kennis, vaardigheden en competenties.

Het kwalificatie-framewerk voor Cultureel Bewustzijn en Expressie kent 2 innovaties, zoals beschreven in de voorafgaande output:

  1. Bij de leeropbrengsten wordt rekening gehouden met de specifieke context waarvoor het framewerk wordt ontwikkeld (actief burgerschap vergroten van laag opgeleide migrantenvrouwen ). De leeropbrengsten zijn dus specifiek en toegesneden op de behoeften van de doelgroep.
  2. Het is belangrijk om die leeropbrengsten te benoemen die nodig zijn om een bepaalde trede op Active Citizenship Schaal te kunnen bereiken. Leeropbrengsten worden daarom voor elk van de 6 treden van de ladder beschreven. Leeropbrengsten zijn cumulatief. Zijn de leeropbrengsten bereikt (via activiteiten en workshops), dan kan men doorgaan met de volgende trede.

Deze output is een compleet kwalificatie-framewerk voor de competentie Media geletterdheid volgens EQF. Het kwalificatie- framewerk biedt Werkgebieden (dimensies), beschreven in leeropbrengsten voor kennis, vaardigheden en competenties voor elk van de 6 treden van de Active Citizenship Scale.
Deze competentie kent meerdere dimensies en richt zich op:

  1. Digitale competente
  2. Kritisch denkvermogen
  3. Communicatief vermogen
  4. Sociale competentie (participeren)

Deze output heeft betrekking op het ontwerpen en ontwikkelen van 42 innovatieve en op ervaren gerichte workshops voor het ontwikkelen van de leeropbrengsten zoals beschreven in de drie kwalificatie-framewerken. Elle workshop richt zich op een of meerdere leeropbrengsten. Voor het ontwikkelen van de Sociale, Culturele en Media competenties ontwikkelt het partnerschap:

  • Workshops gericht op ervaren – ervaringsworkshops worden al langer gebruikt voor het ontwikkelen van soft skills, maar het is nieuw om ze te gebruiken voor het ontwikkelen van deze 3 competenties.
  • Andere innovatieve workshops – hiermee worden workshops bedoeld waarbij het gaat om betrokkenheid, observatie, reflectie etc.

Deze output is het assessment-instrument dat digitaal wordt aangeboden (via EMKIT2 online).

Het assessment-instrument stelt vast op welke trede van de ladder van de Active Citizenship Schaal de doelgroep zich bevindt.

Er wordt een vragenlijst ontwikkeld die ingaat op de leeropbrengsten van de 3 competenties voor elk van de 6 treden, en op een aantal aspecten die voor alle 6 de treden belangrijk zijn, zoals: motivatie, loopbaanbewustzijn en zelf-management. Op basis van de antwoorden wordt de score automatisch berekend en daarmee de trede op de ladder.

Deze output verwijst naar het omzetten van de 42 draaiboeken voor workshops in 42 unieke digitale instrumenten. Elk instrument wordt apart ontwikkeld gebaseerd op de inhoud van het draaiboek.

Alle draaiboeken kennen eenzelfde format (overzicht van de workshop, gedetailleerde beschrijving, de uitdaging waar de workshop voor staat, verwachte opbrengst, en stapsgewijze beschrijving van de uitvoering ervan). Voor elk instrument wordt echter een miniwebsite gemaakt met relevante foto’s en interactieve elementen.