Γυναίκες, κοινότητες μεταναστών και τα Μέσα Επικοινωνίας (Κωδικός MLL2WA3W1)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 3

Όνομα εργαστηρίου 1: Γυναίκες, κοινότητες μεταναστών και τα Μέσα Επικοινωνίας

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Αναλύοντας τα μηνύματα των μέσων ενημέρωσης

Όνομα εργαστηρίου:

Γυναίκες, Κοινότητες μεταναστών και τα Μέσα Επικοινωνίας

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

3.1.1 Συγκρίνετε και αντιπαραβάλλετε το βαθμό στον οποίο οι μετανάστριες εκπροσωπούνται σε διάφορες μορφές μέσων

3.1.1 Διακρίνετε πώς ο τρόπος ζωής, οι αξίες και οι απόψεις επηρεάζουν τα μηνύματα, το περιεχόμενο και τις επιλογές των μέσων

Τομέας {εις) εργασίας:

ΤΕ3: Αναλύοντας τα μηνύματα των μέσων ενημέρωσης

Διάρκεια:

4.5 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα, 45 λεπτά, Πάνελ εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

 

3.1.1 Συγκρίνετε και αντιπαραβάλλετε το βαθμό στον οποίο οι μετανάστριες εκπροσωπούνται σε διάφορες μορφές μέσων ενημέρωσης

 

Δραστηριότητα 1

 • Ο διευκολυντής γνώσης δημιουργεί ένα πάνελ ειδικών , το οποίο θα ελέγχει. Το Πάνελ Εμπειρογνωμόνων θα αποτελείται από εξωτερικούς συνεργάτες που θα ηγηθούν μιας συζήτησης σύγκρισης και αντίθεσης για την εκπροσώπηση των μεταναστριών σε διάφορες μορφές μέσων ενημέρωσης.
 • Για να είναι επιτυχημένη η δραστηριότητα, ο διευκολυντής γνώσης θα προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο για τη συνεδρία παρέχοντας ένα σύντομο βιογραφικό προφίλ του ομιλητή και το θέμα που θα παρουσιάσει. Κάθε ένας θα κληθεί να προετοιμάσει τουλάχιστον μία ερώτηση που θα ήθελαν να υποβάλουν στην ειδική ομάδα.
 • Είναι σημαντικό ο διευκολυντής γνώσης να παρέχει αρκετό χρόνο στο Πάνελ των Εμπειρογνωμόνων για να λάβει Ερωτήσεις & Απαντήσεις από το κοινό του που αποτελείται από εκπαιδευόμενους.
 • Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα παρέχει την ευκαιρία να διερευνήσει πολλαπλές προοπτικές σχετικά με το θέμα των μεταναστών γυναικών στα Μέσα Επικοινωνίας. Θα βοηθήσει επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα / θέματα και θα επιτρέψει την ανταλλαγή γνώσεων / εμπειριών.
 • Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας του Πάνελ Εμπειρογνωμόνων, ο συντονιστής θα εμπλέξει ολόκληρη την ομάδα σε μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων για να διευκολύνει τον προβληματισμό σχετικά με (i) την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων και (ii) πώς η δραστηριότητα έχει ενοποιήσει τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους .
 • Ο διευκολυντής γνώσης θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη μάθηση που έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1: Άσκηση Πάνελ Εμπειρογνωμόνων  

 

Βίντεο:

1 ώρα, 45 λεπτά- Επιδράσεις των μηνυμάτων των μέσων ενημέρωσης

3.1.2 Ξεχωρίστε πώς ο τρόπος ζωής, οι αξίες και οι απόψεις επηρεάζουν τα μηνύματα των μέσων ενημέρωσης , το περιεχόμενο και τις επιλογές

Δραστηριότητα 2

 • Ο διευκολυντής γνώσης θα ενημερώσει την ομάδα για την πρακτική δραστηριότητα του εργαστηρίου. τη μορφή δραστηριότητας ενός κύκλου Ανέκδοτου ,ως μια άσκηση που περιλαμβάνει θέματα αφήγησης ιστοριών και ερωτήσεις που προκαλούν για να εμπλέξουν την ομάδα στην ανταλλαγή των εμπειριών τους.
 • Ο διευκολυντής γνώσης εμπλέκει την ομάδα στην εξερεύνηση ποικίλων παραδειγμάτων ανέκδοτων στην καθημερινή ζωή, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να εμπλέκονται με αυτοπεποίθηση στη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει. Εάν είναι κατάλληλη για την ομάδα, ο διευκολυντης μπορεί να χρησιμοποιήσει την άσκηση ερωτήσεων που προκαλούν την ιστορία για να βοηθήσει τα άτομα της ομάδας να μιλήσουν μεταξύ τους και να μοιραστούν ιστορίες.
 • Εάν είναι δυνατόν, η ομάδα πρέπει να χωριστεί σε μικρότερες ομάδες, έτσι ώστε τα άτομα που συμμετέχουν στη δραστηριότητα του Κύκλου Ανέκδοτου να έχουν αρκετό χρόνο για να εξερευνήσουν κάθε μια ιστορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο τρόπος ζωής, οι αξίες και οι απόψεις επηρεάζουν τα μηνύματα, το περιεχόμενο και τις επιλογές των μέσων.
 • Ο διευκολυντής θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη μάθηση που έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  2: Ιστορίες Ανέκδοτου

 

Video:

1 ώρα

3.1.2 Ξεχωρίστε πώς ο τρόπος ζωής, οι αξίες και οι απόψεις επηρεάζουν τα μηνύματα των μέσων ενημέρωσης , το περιεχόμενο και τις επιλογές

Δραστηριότητα 3

 • Ο διευκολυντής γνώσης θα παρουσιάσει τη δραστηριότητα του εργαστηρίου, η οποία είναι η Ενός λεπτού δραστηριότητα με χαρτί που θα βοηθήσει τα άτομα μέσα στην ομάδα να προβληματιστούν σχετικά με το τι έχουν μάθει ή εξακολουθούν να αμφισβητούν ως αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων δραστηριοτήτων.
 • Ο διευκολυντής γνώσης θα πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα για τη δραστηριότητα (i) εξηγώντας τη Ενός λεπτού δραστηριότητα με χαρτί και (ii) κάνοντας μια επισκόπηση, με ένα δικό τους παράδειγμα από τις δύο προηγούμενες συνεδρίες.
 • Ο σκοπός της δραστηριότητας χαρτιού με χαρτί θα βοηθήσει τα άτομα να σκεφτούν τι έχουν μάθει και ποιες ερωτήσεις έχουν ακόμη / ή περαιτέρω ερωτήσεις που έχουν εγείρει οι προηγούμενες δραστηριότητες.
 • Ο διευκολυντής γνώσης θα πρέπει να ολοκληρώσει τη συνεδρία ζητώντας από κάθε άτομο να παρουσιάσει το χαρτί ενός λεπτού.
 • Ο διευκολυντής γνώσης θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη μάθηση που έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3: Ενός λεπτού δραστηριότητα με χαρτί

Video: