Introductie op mediawijsheid. (Code MLL2WA1W1)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 1

Workshop 1: Introductie op mediawijsheid

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Soorten media en media vaardigheden

Naam van de workshop:

Wij zijn allen verbonden: een inleiding tot media

Belangrijkste leeropbrengsten:

1.1.1. Beschrijf de voornaamste vormen van mediawijsheid die in de samenleving voorkomen door deze kort mondeling of schriftelijk samen te vatten.

1.1.2. Bestudeer de verschillende soorten media en vergelijk de doelen

1.1.3. Beoordeel een voorbeeld van een mediaboodschap van een populaire mediabron, leg de waarden en het standpunt van de boodschap uit

1.1.4 Debatteer over een populair verhaal dat vertelt is en geef een geschreven of mondelinge samenvatting van het standpunt.

Werkgebieden:

WA1: Soorten media en media vaardigheden

Duur:

4,5 uren

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Toegang tot PC’s of smartphones

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

1 uur 30 minuten

 

Leeropbrengst:

1.1.1: Beschrijf de voornaamste vormen van in de maatschappij aanwezige mediawijsheid door van elk een korte geschreven of gesproken samenvatting te geven

 

1.1.2: Examine different forms of media and compare and contrast to review their purpose

Activiteit 1

 • De trainer stimuleert de onderlinge kennismaking tussen de deelnemers door de ijsbreker: Get to know you Bingo
 • Nadat de ijsbreker activiteit is afgerond introduceert de trainer de volgende activiteit: Afspelen van Video nr. 1 tot het punt : “invloed op alles wat we doen”.
 • Er worden in kleine groepen discussies gehouden om te onderzoeken wat de deelnemers snappen van media en hun invloed.
 • 10 minuten activiteit nummer 1 – De kleine groepen maken een mindmap over het thema De media en hun invloed.
 • Speel van video 1 een gedeelte af, te beginnen bij “Crash Course” tot moment 2:35 en vraag aan de deelnemers om aantekeningen te maken.
 • 10 minuten activiteit nummer 2 -De kleine groepen werken verder aan hun mindmap met hun aantekeningen.
 • Video nummer 1: Speel deze video af vanaf moment 1:23 en vraag deelnemers om aantekeningen te maken. De focus bij dit gedeelte ligt op Iedereen heeft iets te zeggen, een verhaal te vertellen. Spoor deelnemers aan de vragen die in dit video deel worden gesteld te beantwoorden.
 • 10 minuten activiteit nummer 3: Pauzeer video 1 bij 2:19. Hier wordt de vraag gesteld: Wat zijn media? De trainer vraagt aan iedere deelnemer een beschrijving te geven van media vanuit hun persoonlijk perspectief. Hierbij kan de mindmap hen behulpzaam zijn.
 • Reflectie op de video en de besprekingen in de subgroepen

Annexen:

Annex 1 Ijsbrekers en 10 minuten activiteiten

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Video No 1: https://www.youtube.com/watch?v=AD7N-1Mj-DU

1 uur, 30 minuten: Boodschap, waarden en standpunten

 

Leeropbrengst:

 

1.1.3  Beoordeel een voorbeeld van een mediaboodschap uit een populaire bron, leg boodschap, waarden en standpunt uit

 

Activiteit 2

 • De trainer deelt een actueel media verhaal uit en vraagt de deelnemers om de tekst te lezen en hierover na te denken. Hiervoor krijgen deelnemers 15 minuten de tijd.
 • De deelnemers gaan nu in paren gedurende 30 minuten met elkaar in gesprek om elkaars mening over boodschap, waarden en standpunt van het media verhaal te bespreken.
 • De trainer brengt de verschillende perspectieven vanuit de groepen bij elkaar en werkt gedurende 45 minuten met de groep om te komen tot een overall conclusie/consensus in termen van standpunt.

Annexen:

Annex 2: Actueel nieuws item

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur, 30 minuten

 

1.1.4 Activiteit 3: Beschrijf een populair nieuws item en maak een geschreven of gesproken samenvatting van haar standpunt

 • De trainer vraagt de deelnemers om in kleine groepjes een populair nieuws item te kiezen.
 • Iedere groep bespreekt het nieuws item en maakt, met gebruik making van de infographic “Is het moeite van het delen waard?” een geschreven of verbale samenvatting.
 • Iedere groep presenteert haar samenvatting en de trainer leidt een debat met de gehele groep.

Annexes:

Annex 3 Is het de moeite van het delen waard?

 

Video en ander ondersteunend materiaal: