Sociale interacties en sociale vaardigheden (Code: SCL2WA3W1)

IO4. Sociale en Civiele competentie

Werkgebied 3

Workshop 1: Sociale interacties en sociale vaardigheden

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Sociale en Civiele competentie

Naam van de workshop:

Sociale interacties en sociale vaardigheden

Belangrijkste leeropbrengsten:

3.1.3 De kenmerken van een in het dagelijks leven sociaal persoon kunnen uitleggen

3.1.4 Laten zien dat begrepen is hoe sociale regels tusse4n culturen kunnen verschillen, en hoe bepaalde sociale regels in de ene cultuur meer gewaardeerd worden dan in een andere cultuur

3.1.5 Kennis verwerven van en respect voor andere culturen door interculturele sociale interacties

3.2.1 Kunnen laten zien wat kanalen zijn voor effectieve communicatie (verbaal en non-verbaal)

3.2.1 De basisprincipes van verbale en non-verbale communicatie kunnen toepassen

3.2.2 In sociale situaties kunnen laten zien dat de betekenis van een gedragscode begrepen is.

3.2.3 Begrijpen wanneer een persoonlijke introductie nodig is (in verschillende situaties); een introductie kunnen maken die past bij de situatie

3.2.4 Begrijpen wat gastvrijheid in het gastland betekent; begrijpen wat hiermee samenhangende verschillen zijn; in staat zijn om te gaan met deze verschillen

3.2.5 Een afspraak kunnen maken en correct om kunnen gaan met gemiste afspraken

Werkgebieden:

WE3: Sociale interacties

Duur:

4 uur

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Sociale interacties in de samenleving

Leeropbrengsten:

3.1.3  De kenmerken van een in het dagelijks leven sociaal persoon kunnen uitleggen

3.1.4  Laten zien dat begrepen is hoe sociale regels tusse4n culturen kunnen verschillen, en hoe bepaalde sociale regels in de ene cultuur meer gewaardeerd worden dan in een andere cultuur

3.1.5  Kennis verwerven van en respect voor andere culturen door interculturele sociale interacties

 

Activiteit 1: Een sociaal competente persoon

 • Welkom
 • Bekijk video: Sociale competentie

https://www.youtube.com/watch?v=VFxd1ZFus04

 • Discussie: Wat betekent sociaal competent? Hoe kan de sociale competentie je helpen relaties aan te gaan en je doelen te bereiken?
 • Groepswerk: De trainer vormt groepjes van 4. Zijn er bepaalde sociale regels die in het gastland gelden of die in het gastland veel belangrijker zijn?
 • Discussie over de meningen.

 

Duur: 45 minuten

 

Activiteit 2: Emotionele intelligentie

 • Bekijk video: Emotionele intelligentie

https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s

 • Discussie: Wat is emotionele intelligentie?. Hoe kan emotionele intelligentie je helpen relaties aan te gaan en je doelen te bereiken?
 • Brainstormen: hoe leren we de sociale regels kennen in een interculturele setting?

 

Duur: 45 minuten

 

Annexen:

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.youtube.com/watch?v=VFxd1ZFus04

https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Sociale vaardigheden

Leeropbrengsten:

3.2.1  Kunnen laten zien wat kanalen zijn voor effectieve communicatie (verbaal en non-verbaal)

3.2.1  De basisprincipes van verbale en non-verbale communicatie kunnen toepassen

3.2.2  In sociale situaties kunnen laten zien dat de betekenis van een gedragscode begrepen is.

 

Activiteit 3: Sociale vaardigheden

 • Kijk naar video: effectieve communicatie

https://youtube.com/watch?v=I6AhXM-vps

 • Discussie: Hoe communiceren wij effectief?
 • Kijk naar video: actief luisteren

https://youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ

 • Rollenspel: de trainer beschrijft een scenario van een interactie tussen een sociaal werker en een client. In groepjes van 2 bereiden de deelnemers een rollenspel voor waarin duidelijk wordt gemaakt wat een goed en een slecht voorbeeld is van actief luisteren.
 • Discussie: wat is een gedragscode?
 • Groepswerk: elk groepje zoekt voorbeelden van gedragscodes

 

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://youtube.com/watch?v=I6AhXM-vps

https://youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ

1 uur

 

Sociale vaardigheden

Leeropbrengsten:

3.2.4 Begrijpen wat gastvrijheid in het gastland betekent; begrijpen wat hiermee samenhangende verschillen zijn; in staat zijn om te gaan met deze verschillen

3.2.5  Een afspraak kunnen maken en correct om kunnen gaan met gemiste afspraken

 

Activiteit 4:

 • Discussie: introductie. Formele en informele introducties
 • Bekijken video: Hert belang van de eerste indruk

https://www.youtube.com/watch?v=eK0NzsGRceg

 • Discussie: introducties en eerste indruk
 • Groepswerk: verdeel de klas in groepjes van 4. Elk groepje bespreekt de verschillen die zij zien in gastvrijheid zoals die in het gastland is en zoals die in het land van herkomst is. Hoe ga je om met de verschillen?
 • Elke groepje presenteert de bevindingen voor de klas.
 • Discussie: wat zijnde basisregels voor het plannen van een afspraak? De trainer schijft de voornaamste punten op een white board. Hoe houd je je afspraken bij? Hoe ga je om meet een gemiste afspraak of een afspraak die wordt afgezegd?

 

Duur: 60 minuten

 

Annexes:

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.youtube.com/watch?v=eK0NzsGRceg