Socialt samspel och social kompetens (Koda: SCL2WA3W1)

IO4. Social och medborgerlig kompetens

Arbetsområde 3

Workshop 1: Socialt samspel och social kompetens

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig kompetens

Workshopens namn:

Socialt samspel och social kompetens

Huvudsakliga kursmål:

3.1.3. Förklara egenskaperna hos en socialt kompetent person i vardagslivet

3.1.4. Visa en förståelse för hur sociala regler kan skilja sig mellan olika kulturer och hur sociala regler kan värdesättas högre i en kultur än i en annan

3.1.5. Förvärva kunskap om, och respekt för, andra kulturer i interkulturella sociala sammanhang

3.2.1. Visa en förståelse för kanalerna för effektiv kommunikation (verbal och icke-verbal)

3.2.1. Tillämpa de grundläggande principerna för verbal och icke-verbal kommunikation

3.2.2. Visa en förståelse för begreppet ”Uppförandekoder” i viktiga sociala situationer

3.2.3. Förstå när en personlig introduktion krävs (olika situationer); kunna introducera sig på ett sätt som passar sig för tillfället

3.2.4. Förstå konceptet ”gästfrihet” i värdlandet; förstå de associerade kulturella skillnaderna; kunna hantera de skillnaderna

3.2.5. Boka in ett avtalat möte och hantera avbokade eller missade avtalade möten

Arbetsområde:

WA3: Socialt samspel

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

2

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

 • Researrangemang till värdinstitutionen
 • Val av värdinstitution
 • Deltagarna behöver bli informerade i god tid

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timme and 30 minuter

 

Socialt samspel i samhället

3.1.3. Förklara egenskaperna hos en socialt kompetent person i vardagslivet

3.1.4. Visa en förståelse för hur sociala regler kan skilja sig mellan olika kulturer och hur sociala regler kan värdesättas högre i en kultur än i en annan

3.1.5. Förvärva kunskap om, och respekt för, andra kulturer i interkulturella sociala sammanhang

 

Aktivitet 1: En socialt kompetent person

 • Välkomna

Titta på videoklippklippet: Social kompetens https://www.youtube.com/watch?v=VFxd1ZFus04

 • Diskussion: Vad är social kompetens? Hur hjälper social kompetens dig i livet med att skapa relationer och att uppnå dina mål?
 • Grupparbete: Diskussionsledaren delar in klassen i grupper om 4. Finns det några sociala regler som gäller i värdlandet eller som är värderade högre i värdlandets kultur?
 • Varje grupp presenterar sina slutsatser
 • Diskussion om slutsatser

 

Aktivitet 2: Emotionell intelligens

 • Titta på videoklippklippet: Emotionell intelligens https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
 • Diskussion: Vad är emotionell kompetens? Hur hjälper emotionell kompetens dig i livet med att skapa relationer och att uppnå dina mål?
 • Idékläckning: Hur kan vi förvärva kunskap om sociala regler i en interkulturell miljö?

 

Tid: 90 minuter

 

Bilagor:

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=VFxd1ZFus04

https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s

 

1 timme, 30 minuter

 

Sociala färdigheter

3.2.1. Visa en förståelse för kanalerna för effektiv kommunikation (verbal och icke-verbal)

3.2.1. Tillämpa de grundläggande principerna för verbal och icke-verbal kommunikation

3.2.2. Visa en förståelse för begreppet ”Uppförandekoder” i viktiga sociala situationer

 

Aktivitet 3: Sociala färdigheter

 • Titta på videoklippklippet: Effektiv kommunikation https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps
 • Diskussion: Hur kommunicerar vi effektivt?
 • Titta på videoklippklippet: Aktivt lyssnande https://www.youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ
 • Rollspel: Diskussionsledaren delar ut ett scenario med en interaktion mellan en socialarbetare och en klient. I grupper om 2 skapar deltagarna ett rollspel där de skildrar ett bra och ett dåligt exempel på aktivt lyssnande.
 • Diskussion: Vad är uppförandekoder?
 • Grupparbete: Varje grupp ger exempel på uppförandekoder

 

Tid: 1 timme och 30 minuter

 

Bilagor :

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps

https://www.youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ

 

1 timme  

 

Sociala färdigheter

3.2.3. Förstå när en personlig introduktion krävs (olika situationer); kunna introducera sig på ett sätt som passar sig för tillfället

3.2.4. Förstå konceptet ”gästfrihet” i värdlandet; förstå de associerade kulturella skillnaderna; kunna hantera de skillnaderna

3.2.5. Boka in ett avtalat möte och hantera avbokade eller missade avtalade möten

 

Aktivitet 4:

 • Diskussion: Introduktioner i olika sammanhang: Formella och informella introduktioner
 • Videoklippklipp: Betydelsen av det första intrycket https://www.youtube.com/watch?v=eK0NzsGRceg
 • Diskussion: Introduktioner och första intryck
 • Grupparbete: Diskussionsledaren delar in klassen i grupper om 4. Varje grupp behöver diskutera hur de uppfattar gästfrihet i deras värdland och precisera eventuella skillnader från deras moderland. Hur hanterar du dessa skillnader?
 • Varje grupp presenterar sina slutsatser för klassen.
 • Diskussion: Vilka är de grundläggande reglerna för att boka in ett avtalat möte? Diskussionsledaren skriver upp de viktigaste komponenterna av att avtala ett möte. Hur håller du ordning på och förbereder dig för avtalade möten? Hur hanterar du missade eller avbokade möten?

 

Tid: 60 minuter

 

Bilagor:

 

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=eK0NzsGRceg