Αλφαβητισμός των Μέσων Επικοινωνίας

Entry Level

Επίπεδο 1

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Επίπεδο 2

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

Επίπεδο 3

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

Επίπεδο 4